Quảng Châu U-POR Auto Phụ kiện Công ty TNHH

Quảng Châu U-POR Phụ kiện tự động Công ty TNHH

Liên hệ: Evan Xiong

M / P: + 86-15975570022

E-mail: evanxionghui@gmail.com

Địa chỉ: Số 44, đường Nanzhuang, làng Lianhu, phố Shatou, quận Phiên Ngu, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.